Lubliniec, dnia 31.10.2018r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Gospodarki  Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2, zaprasza do składania ofert na dostawę wodomierzy.

 1.  Wodomierze domowe do zimnej wody z aktualną cechą legalizacyjną  :

 • wodomierz  DN 20  JS          Q3 =  2,5 m3/h     klasa B
 • wodomierz  DN 20  JS          Q3 =  4,0 m3/h     klasa B
 • wodomierz  DN 25  JS/WS   Q3 =  6,3 m3/h     klasa B, C
 • wodomierz  DN 32  JS/WS   Q3 =   10 m3/h     klasa B, C

2. Warunki techniczne wodomierzy : 

 1. dla wodomierzy DN 20  :
 • zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego
 • długość wbudowania 130 mm
 • gwint króćca wodomierza 1”
 • klasa metrologiczna B przy montażu w pozycji poziomej
 • możliwość obrotu liczydła w celu łatwego odczytu
 • oznaczenie średnicy nominalnej kierunku przepływu  na korpusie wodomierza
 • liczydło wskazówkowe pracujące w suchej przestrzeni
 • zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła
 • przystosowane do montażu nakładki impulsowej umożliwiającej współpracę z systemem radiowym APATOR  POWOGAZ;
 1. dla pozostałych typów wodomierzy :
 • zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego
 • klasa metrologiczna B przy montażu w pozycji poziomej, docelowa możliwość zabudowy układu do zdalnego odczytu
 • liczydło hermetyczne, odporne na zaparowanie
 • liczydło wskazówkowe pracujące w suchej przestrzeni
 • odporność na pracę w trudnych warunkach, np. twarda woda, zanieczyszczenie wody piaskiem
 • oznaczenie średnicy nominalnej i kierunku przepływu na korpusie wodomierza
 • zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła
 • przystosowane do montażu nakładki impulsowej umożliwiającej współpracę z systemem radiowym;
 1. termin realizacji zamówienia każdorazowo nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia zamówienia.

Uwagi :    wodomierze z całkowicie suchobieżnym liczydłem i do zimnej wody.

3. Oferta powinna zawierać :

 • określenie ceny netto i brutto za 1szt. dla każdego rodzaju zestawu
 • określenie terminu gwarancji
 • potwierdzenie o spełnianiu przez oferowane wodomierze warunków technicznych wymienionych w pkt 2
 • aktualne certyfikaty i atesty higieniczne dopuszczające w/w  materiały do  kontaktu  z  wodą  pitną
 • zobowiązanie dostawcy, że sprzęt zostanie dostarczony Zamawiającemu bez pobierania dodatkowych opłat
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 4. Termin realizacji dostawy do 31.03.2020r.

 5. Termin składania ofert :     

 • Oferty  należy  składać   do   Zarządu  Gospodarki  Komunalnej,  Lokalowej   i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2 do dnia 07.11.2018r. do godz. 12.00.
 • Ofertę  można  przesłać  e-mailem  :  zgklic@wp.pl, Fax-em : 34 351 40 02 lub pocztą.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE do składania ofert na dostawę wodomierzy do zimnej wody
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:31.10.2018 10:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:31.10.2018 10:59