Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.45.2018.JKS.16 z dn. 22.10.2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu, wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Śleziona
Data publikacji:26.10.2018 09:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Śleziona
Data aktualizacji:26.10.2018 09:18