Lubliniec, dnia 15.10.2018r.

 

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

Zarząd Gospodarki  Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2, zwraca się z prośbą o przesłanie ofert. 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest okresowy przegląd kotłów gazowych.  :

 

 • kocioł firmy Radan 44 kW  
 • kocioł Viessmann, Vitogas 100 - 96 kW
 • kocioł Viessmann 170 kW

 

2.  Oferta powinna zawierać cenę za :

 

 • czyszczenie kotłów
 • czyszczenie palników
 • komputerowa analiza spalin wraz z wydrukiem
 • nastawa regulatorów
 • kontrola szczelności instalacji gazowej
 • kontrola przeciwwybuchowa instalacji gazowej.

 

3.  Dodatkowe ustalenia :

 

 • wybrany Oferent zobowiązany będzie do spisania protokołów z wykonania przeglądu okresowego kotłowni gazowej
 • ofertę może złożyć wyłącznie Oferent posiadający stosowne uprawnienia do przeprowadzania w/w czynności (do oferty należy załączyć kserokopię uprawnień z poświadczeniem za zgodność).

 

4. Termin składania ofert :    

 

 • oferty należy składać do Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2 do dnia 19.10.2018r.   
 • oferty można składać w formie elektronicznej na adres : zgklic@wp.pl lub pocztą na adres : Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa, 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2.  

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE do złożenia oferty na okresowy przegląd kotłów gazowych
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:15.10.2018 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:15.10.2018 12:33