Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr 559/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:02.10.2018 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aldona Goniwiecha
Data aktualizacji:02.10.2018 15:00