Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr 558/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawieoceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze miasta Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:02.10.2018 14:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aldona Goniwiecha
Data aktualizacji:02.10.2018 14:59