Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.09.2018 08:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:12.10.2018 15:28