Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Akademii Sportowej Lubliniec

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenia Akademii Sportowej Lubliniec

na realizację zadania publicznego

II Otwarte Mistrzostwa Lublińca w Lekkiej Atletyce dla Młodzieży

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: ngo@lubliniec.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 20.09.2018 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Akademii Sportowej Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Monika Breguła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.09.2018 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż