wersja do wydruku Joanna Wicher 13.09.2018 09:39

ZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.

        ZARZĄDZENIE NR 181/2018

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn. zm) z a r z ą d za, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2018r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań własnych oraz w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu:

  1. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 565,00(rozdz.80110) zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Koszęcin i Gminą Pawonków na organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2018/2019, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu.

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2018r. wynosi:

 

po stronie dochodów 100.588.590,36 zł

po stronie wydatków 110.366.365,36 zł

deficyt budżetu 9.777.775,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.09.2018 09:39