wersja do wydruku Joanna Wicher 11.09.2018 08:46

ZARZĄDZENIE NR 180 / 2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu

ZARZĄDZENIE NR 180 / 2018

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

z dnia 22 sierpnia 2018r.

 

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 63 ust.1,12 i 21 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 996 ze zm.)

 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 1

i w uzgodnieniu ze Śląskim Kuratorem Oświaty,

 

zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

 

Powierzam Pani mgr Marioli Dylak-Skawińskiej stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Słonecznej 13, 42-700 Lubliniec na okres od dnia 01 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2023r.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 180 / 2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2018 08:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż