wersja do wydruku Joanna Wicher 11.09.2018 08:38

Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Zarządzenie nr 179/2018

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 17 sierpnia 2018r.

 

w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

 

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 754 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

Wyznaczam na terenie gminy Lubliniec miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r., których usytuowanie określa Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2018 08:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż