wersja do wydruku Joanna Wicher 30.08.2018 08:04

Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 170 /2018

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

 

 

 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

 

 

§1

 

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lublińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r. samorządowych instytucji kultury:

 

Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu,

Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu,

- stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.08.2018 08:04