wersja do wydruku Joanna Wicher 12.07.2018 09:47

ZARZĄDZENIE NR 146/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.

         ZARZĄDZENIE NR 146/2018

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. Poz.994 z późn. zm) z a r z ą d za, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2018r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 10.000,00 zł (rozdz. 75818) na dotacje celowe dotyczące wsparcia zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (rozdz. 92105),

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.6.2018 z dnia 19 czerwca 2018r. o kwotę 2.700,00zł (rozdz. 75011) z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, a także na pokrycie kosztów innych związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego,

 

  1. zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20 czerwca 2018r. o kwotę 930.000,00 (rozdz.85501) przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20 czerwca 2018r. o kwotę 930.000,00 (rozdz.85504) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry Start”.

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2018r. wynosi:

 

po stronie dochodów 99.617.315,80 zł

po stronie wydatków 109.395.090,80 zł

deficyt budżetu 9.777.775,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 146/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2018 09:47