wersja do wydruku Joanna Wicher 12.07.2018 08:35

ZARZĄDZENIE Nr 135/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do postępowania w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt leśnych na terenach zurbanizowanych miasta Lublińca.

ZARZĄDZENIE Nr 135/2018

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

z dnia 27 czerwca 2018 r.

 

 

w sprawie powołania Zespołu do postępowania w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt leśnych na terenach zurbanizowanych miasta Lublińca.

 

 

Działając na podstawie art. 19 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2017 poz.209,1566 ) , zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Zespół w składzie:

1.Krzysztof Olczyk – Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Przewodniczący Zespołu

2.Mieczysław Dłubała – Naczelnik Wydziału Komunalnego- Z-ca Przewodniczącego Zespołu

3.Krzysztof Becelewski – Inspektor w UM – Sekretarz

4.Marek Susza – Komendant Straży Miejskiej – Członek

5.Marek Brzezina – Dyrektor ZGKLiC – Członek Zespołu

6.Marian Malitowski- Członek Zespołu

7.Justyna Matyja – Inspektor w UM - Członek

 

§ 2

 

Do zadań Zespołu należeć będzie realizacja procedury postępowania w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt leśnych na terenie miasta Lublińca.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 161/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 135/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do postępowania w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt leśnych na terenach zurbanizowanych miasta Lublińca.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2018 08:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż