wersja do wydruku Joanna Wicher 12.07.2018 08:28

ZARZĄDZENIE NR 134/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.

         ZARZĄDZENIE NR 134/2018

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 27 CZERWCA 2018 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. Poz.994 z późn. zm) z a r z ą d z a, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2018r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia, realizowanych w ramach zadań własnych.

 

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2018r. wynosi:

 

po stronie dochodów 99.614.615,80 zł

po stronie wydatków 109.392.390,80 zł

deficyt budżetu 9.777.775,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 134/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2018 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż