Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej", który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Działanie 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.06.2018 09:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:20.06.2018 09:05