Zarządzenie Nr 96/2018

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 21 maja 2018 r.

 

 

w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

 

 

Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lublińcu sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017, stanowiące załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:06.06.2018 08:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:06.06.2018 08:00