Informacja

 

dot. przetargu rozstrzygniętego w dniu 24 maja 2018 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5

 

 

 

                        Informuję, że odnośnie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnej z przeznaczeniem pod uprawy rolne stanowiącej:

– część działki nr 1426/51 o pow. 25,4619 ha, działka nr 1500/51 o pow. 0,0429 ha, działka  nr 1501/51 o pow. 4,8475 ha, część działki oznaczonej nr 1407/51 o pow. 1,1653 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec położone w Lublińcu przy ul. Lisowickiej,

- działki oznaczone nr 1037/51 o pow. 1,5993 ha, nr 1039/51 o pow. 0,9773 ha, nr 1041/51 o pow. 1,2915 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00038944/5 położone w Lublińcu przy ul. Lisowickiej.

 

wynik jest pozytywny.

 

Liczba osób (oferentów) dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:     2

 

Cena wywoławcza nieruchomości:              - 37.900,00 zł brutto (stawka VAT zwolniona)

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      - 61.400,00 zł brutto (stawka VAT zwolniona)

 

 

Zwycięzca przetargu oraz dzierżawca to Pan Alfred Przywara

 

 

 

                                                                                                    Pełniący funkcję

                                                                                   Przewodniczącego Komisji Przetargowej

 

 

 

                                                                                                    Daniel Delekta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:przetarg na dzierżawę pod uprawy rolne przy ul. Lisowickiej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Pawełczyk
Data publikacji:05.06.2018 08:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Maria Pawełczyk
Data aktualizacji:05.06.2018 08:42