Protokół z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublińca w przedmiocie wstąpienia przez Miasto Lubliniec do związku metropolitalnego w województwie śląskim.

 

Weź udział w konsultacjach!

Rada Miejska w Lublińcu 24 maja 2018r. przyjęła uchwałę nr 514/XLIX/2018 w sprawie przeprowadzenia w dniach 29.05.2018 - 14.06.2018 konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca  dotyczących wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim– Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii

W związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład związku, jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców  na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują do związku metropolitalnego.

Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konsultacji określa Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 maja 2018r. oraz Uchwała Nr 514/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 maja 2018r.

Na podstawie ww. Uchwały oraz Zarządzenia każdy mieszkaniec będzie mógł odpowiedzieć na następujące pytanie:


„Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”   

Konsultacje społeczne to głos doradczy mieszkańców gminy, na podstawie którego rada gminy podejmuje ostateczną decyzję.

Więcej o Górnośląskim Związku Metropolitalnym - http://www.gzm.org.pl

Formularz wyrażenia opinii do pobrania poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji
Informację opublikował:Mariusz Koziński
Data publikacji:29.05.2018 08:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Mariusz Koziński
Data aktualizacji:15.06.2018 13:18