INFORMACJA

dotycząca wyniku przetargu rozstrzygniętego

w dniu 9 maja 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej: budynkiem mieszkalno-usługowym i gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 107 o pow. 0,0460 ha z karty mapy 3 obręb Lubliniec, opisanej w księdze wieczystej WL 56 DOM LUBLINIEC prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24

 

wynik jest pozytywny

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu                   1

 

Cena wywoławcza nieruchomości                                                      560.000,oo zł brutto

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu                                              565.600,oo zł brutto

 

Zwycięzcy przetargu oraz nabywcy wyżej opisanej nieruchomości to:

 

Państwo Elżbieta i Daniel PACYNA

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan Grajcar

 

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 17.05.2018 do dnia 23.05.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna dot. IIIprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej: budynkiem mieszkalno-usługowym i gospodarczym, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:17.05.2018 10:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:17.05.2018 10:09