wersja do wydruku Marcin Kazuch 11.05.2018 12:59

Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców o. Lubliniec

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców o. Lubliniec

 

na realizację zadania publicznego

Zajęcia w ramach Akademii Młodych Odkrywców

 

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: ngo2@lubliniec.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 18.05.2018 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców o. Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2018 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż