INFORMACJA

dotycząca wyniku przetargu rozstrzygniętego

w dniu 11 kwietnia 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich oznaczonych jako:

 

działka nr 3687/152 o pow. 0,0592 ha z km 6 obręb Lubliniec, oraz ½ udziału w nieruchomościach gruntowych stanowiących działki: nr 3285/152 o pow. 0,0144 ha z km 6 obręb Lubliniec i nr 3688/152 o pow. 0,0188 ha z km 6 obręb Lubliniec, opisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00056211/0 jako własność Gminy Lubliniec

 

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 12.04.2018 do dnia 18.04.2018r.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan GRAJCAR

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl.(usługi).
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:12.04.2018 09:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:12.04.2018 09:07