INFORMACJA

dotycząca wyniku przetargu rozstrzygniętego

w dniu 11 kwietnia 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5


 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie


 


 

II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 184, 2011/182 z km 4 obręb Lubliniec, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36,

 

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan Grajcar

 

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj.od dnia 12.04.2018 do dnia 18.04.2018r.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:12.04.2018 08:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:12.04.2018 08:54