INFORMACJA dot. WYNIKU PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 6 marca 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny

oznaczonych jako

 

1/działka gruntu nr nr 1424/51 o pow. 0,0690 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec

zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

 

wynik jest pozytywny

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu 1

 

Cena wywoławcza nieruchomości 66.000,oo zł netto + 23% podatku vat

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 66.660,oo zł netto + 23% podatku vat

 

Zwycięzcy przetargu oraz nabywcy wyżej opisanej nieruchomości to:

 

Państwo Bogumiła i Robert SIKORA

2/działka gruntu nr 1425/51 o pow. 0,0690 ha z km 1 obręb Lubliniec,

zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu 1

 

Cena wywoławcza nieruchomości 66.000,oo zł netto + 23% podatku vat

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 66.660,oo zł netto + 23% podatku vat

 

Zwycięzcy przetargu oraz nabywcy wyżej opisanej nieruchomości to:

 

Państwo Bogumiła i Robert SIKORA

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 14-20 marca 2018r.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

Jan GRAJCAR

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(zab jednorodzinna).
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:14.03.2018 10:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:14.03.2018 10:07