INFORMACJA dot. WYNIKU PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 6 marca 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

II przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy

ul. Stanisława Hadyny oznaczonych jako

 

działka nr 1291/51 o pow. 0,1590 ha z km 1 obręb Lubliniec,

działka nr 1412/51 o pow. 0,1214 ha z km 1 obręb Lubliniec,

 

zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 14-20 marca 2018r.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan GRAJCAR

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(usługi).
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:14.03.2018 09:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:14.03.2018 09:40