INFORMACJA  dot. PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 22 lutego 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) informuję, że odnośnie

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 19, stanowiącej własność Gminy Lubliniec

 

wynik jest negatywny tj.  nikt nie przystąpił do przetargu

 

                                                        

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

 

Jan Grajcar

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj.

od dnia 23 lutego 2018r. do 01 marca 2018r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:23.02.2018 13:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:23.02.2018 13:56