wersja do wydruku Joanna Wicher 12.02.2018 08:43

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.

     ZARZĄDZENIE NR 16/2018

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2018r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia, realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłaty odpraw i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych kwoty 11.146,00 (rozdz. 75818) na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu ( rozdz.85219).

 

 

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2018r. wynosi:

 

po stronie dochodów 97.470.331,00 zł

po stronie wydatków 106.748.106,00 zł

deficyt budżetu 9.277.775,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.02.2018 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż