OBWIESZCZENIE

STAROSTY LUBLINIECKIEGO

WB.6740.1.3.2017 z dnia 05 lutego 2018r.

 

o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05 stycznia 2018r. Starosta Lubliniecki na wniosek złożony w dniu 12 października 2017r. przez Gminę Lubliniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lublińca – Pana Edwarda Maniurę, z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, uzupełniony w dniu 22 grudnia 2017r., wydał decyzję, znak: WB.6740.1.3.2017 zezwalającą Gminie Lubliniec na realizację inwestycji drogowej polegającej na:Budowie drogi gminnej, ulicy ks. Kard. Augusta Hlonda w Lublińcu na działkach o nr ewidencyjnych:

  • 3064/69, 2859/69, 3013/68, 2456/69, 371, 1588/369,obr. 0002 Lubliniec

oraz na działkach powstałych w wyniku podziału działek pierwotnych:

  • 3705/69, obr. 0002 Lubliniec (powstała w wyniku podziału działki o nr ew. 3065/69),

  • 3686/395, obr. 0002 Lubliniec (powstała w wyniku podziału działki o nr ew. 2863/395),

 

Równocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7 (pok. 23).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.3.2017 z dnia 05 lutego 2018r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:09.02.2018 12:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:09.02.2018 12:10