INFORMACJA  dot. PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 10 stycznia 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

                                            

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. Poz. 1490) informuję, że odnośnie

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z udziałem w działce gruntu, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 9, stanowiącej własność Gminy Lubliniec

wynik jest pozytywny

 

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu                               1

 

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej                               30.963,03 zł (brutto)

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu                                      31.273,03 zł (brutto)

 

Zwycięzcy przetargu oraz nabywcy wyżej opisanej nieruchomości lokalowej to:

Adam i Iwona Ostaszewscy

                                                        

Członek

Komisji Przetargowej

Daniel Delekta

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj.

od dnia 08 stycznia 2018r. do 24 stycznia 2018r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Mickiewicza 9/8 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:18.01.2018 08:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:18.01.2018 08:54