INFORMACJA

dotycząca wyniku przetargu rozstrzygniętego

w dniu 10 stycznia 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich oznaczonych jako:

działka nr 3687/152 o pow. 0,0592 ha z km 6 obręb Lubliniec, oraz ½ udziału w nieruchomościach gruntowych stanowiących działki: nr 3285/152 o pow. 0,0144 ha z km 6 obręb Lubliniec i nr 3688/152 o pow. 0,0188 ha z km 6 obręb Lubliniec, opisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00056211/0 jako własność Gminy Lubliniec

            wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 11.01.2018 do dnia 17.01.2018r.

                      

                                                                                  Przewodniczący Komisji Przetargowej

                              Jan GRAJCAR

                                  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:11.01.2018 12:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:11.01.2018 12:08