INFORMACJA 

dotycząca wyniku przetargu rozstrzygniętego

w dniu 10 stycznia 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 184, 2011/182 z km 4 obręb Lubliniec, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36,

            wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu

 

                                                                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                   Jan Grajcar

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj.od dnia 11.01.2018 do dnia 17.01.2018r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 36 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:11.01.2018 12:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:11.01.2018 12:00