INFORMACJA   

dotycząca wyniku przetargu rozstrzygniętego

w  dniu 10 stycznia 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

                                            

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej: budynkiem mieszkalno-usługowym i gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 107 o pow. 0,0460 ha z karty mapy 3 obręb Lubliniec, opisanej w księdze wieczystej WL 56 DOM LUBLINIEC prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                   Jan Grajcar

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 11.01.2018 do dnia 17.01.2018r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 24 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:11.01.2018 11:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:11.01.2018 11:57