INFORMACJA  

dotycząca wyniku przetargu rozstrzygniętego

w dniu 10 stycznia 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 19 o powierzchni użytkowej  26,50 m2 wraz z udziałem w wysokości 3140/73270 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 3056/10, 3609/13, 3610/13 o łącznej pow. 0,1101 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00051470/8 jako własność Gminy Lubliniec

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu

                                                                                  Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                   Jan Grajcar

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 11.01.2018 do dnia 17.01.2018r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:11.01.2018 11:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:11.01.2018 11:54