INFORMACJA 

dotycząca wyniku przetargu rozstrzygniętego

 w dniu 10 stycznia 2018r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

                                      

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r., Poz. 1490 ze zm.) informuję, że odnośnie

I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3011/3 o pow. 0,0505 ha z km 6 obręb Lubliniec oraz 2/3 udziału w prawie własności działki nr 3010/3 o pow. 0,0323 ha z km 6 obręb Lubliniec stanowiącej drogę wewnętrzną opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00035270/8 , położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza

 wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 11.01.2018 do dnia 17.01.2018r.

                                                           

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                          Jan GRAJCAR

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:11.01.2018 11:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:11.01.2018 11:50