wersja do wydruku Marcin Kazuch 08.01.2018 14:26

Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia PROMOCJI KULTURY BONUM ART

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenia

PROMOCJI KULTURY

BONUM ART

na realizację zadania publicznego

I Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lublińcu

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: ngo2@lubliniec.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 15.01.2018 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia PROMOCJI KULTURY BONUM ART
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2018 14:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż