wersja do wydruku Joanna Wicher 29.12.2017 13:37

ZARZĄDZENIE NR 258/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

         ZARZĄDZENIE NR 258/2017

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz.2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2017r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.112.17.2017 z dnia 30 listopada 2017r. o kwotę 20.000,00(rozdz.85214), która była przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

 

  1. z tytułu przesunięcia planu wydatków w kwocie 8.028,00zł z zadań własnych na zadania realizowane w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zawartym porozumieniem i Aneksem Nr1 ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu na założenie i prowadzenie przez Powiat Lubliniecki przedszkola specjalnego.

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2017r. wynosi:

 

po stronie dochodów 95.868.066,33 zł

po stronie wydatków 106.955.837,33 zł

deficyt budżetu 11.087.771,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 258/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2017 13:37