wersja do wydruku Joanna Wicher 28.12.2017 08:46

Zarządzenie Nr 255/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

Zarządzenie Nr 255/2017

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 4 grudnia 2017r.

 

w sprawie

zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1875) oraz art. 13 ust.1, art. 28 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016r., Poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Nr 394/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny i ul. Wojciecha Kilara.


 

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do zbycia oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny – działka nr 1419/51 o pow. 0,0662 ha z km 1 obręb Lubliniec, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

§ 2

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016r., Poz. 2147 ze zmianami) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 do dnia 17 stycznia 2018 r.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 255/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2017 08:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż