wersja do wydruku Joanna Wicher 27.12.2017 08:34

Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.

Zarządzenie Nr 248/2017

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 27 listopada 2017 r.

 

w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

stanowiącej własność gminy Lubliniec.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 13, art. 28, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.) i uchwały Nr 265/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Lubliniec – lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 35,10m2 położony na parterze w budynku przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu wraz z prawem użytkowania wieczystego udziału 4000/73270 części w nieruchomości gruntowej – opisaną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i opublikowany będzie w dniach od 28 listopada 2017r. do 18 grudnia 2017r.

 

§ 2

 

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 do dnia 08 stycznia 2018r.

 

 

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z 03 stycznia 2017r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.

 

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2017 08:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż