Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr 454/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:22.12.2017 08:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aldona Goniwiecha
Data aktualizacji:22.12.2017 08:54