Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 444/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:07.12.2017 10:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aldona Goniwiecha
Data aktualizacji:07.12.2017 10:50