Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 438/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:07.12.2017 10:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aldona Goniwiecha
Data aktualizacji:15.02.2018 15:36