INFORMACJA dot. WYNIKU PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 29 listopada 2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy

ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny oznaczonych jako

 

działka nr 1293/51 o pow. 0,0686 ha z km 1 obręb Lubliniec,

działka nr 1300/51 o pow. 0,0651 ha z km 1 obręb Lubliniec,

 

zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj.

 

 

od dnia 30 listopada do dnia 6 grudnia 2017r.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan GRAJCAR

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot.I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. płk.W Wilniewczyca, ul. W Kilara, ul. S Hadyny (budowlanka).
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:01.12.2017 11:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:01.12.2017 11:37