INFORMACJA  dot. PRZETARGU

wyznaczonego na dzień 27 września 2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

                                

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz. U z 2014r., poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24, stanowiącej własność Gminy Lubliniec,

 

 

            wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                   Jan Grajcar

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj.

 od dnia 29 września 2017 do dnia 05 października 2017r.

                                                            

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 24 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:04.10.2017 08:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:04.10.2017 08:39