ZARZĄDZENIE NR 187/2017

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2017 ROKU

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) ; art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2017r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia realizowanych
w ramach zadań własnych i zadań zleconych
między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenie z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników kwotę 18.576,00 zł (rozdz. 75818) na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu (rozdz. 85228).

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2017r. wynosi:

 

po stronie dochodów 91.822.730,83 zł

po stronie wydatków 102.910.501,83 zł

deficyt budżetu 11.087.771,00 zł

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 187/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:26.09.2017 09:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:26.09.2017 09:23