wersja do wydruku Joanna Wicher 26.09.2017 09:15

ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

ZARZĄDZENIE NR 185/2017

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

 

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a, co następuje:

 

§ 1

 

Załączniki do Uchwały Nr 306/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia
2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

  1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

  2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2017 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż