INFORMACJA dot. PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 21 czerwca 2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5


 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

II przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny:

działki gruntu nr 1295/51 o pow. 0,0700 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec


 

wynik jest pozytywny


 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu 2


 

Cena wywoławcza nieruchomości 62.000,oo zł netto + 23% podatku vat


 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 65.100,oo zł netto + 23% podatku vat


 

Zwycięzca przetargu oraz nabywca wyżej opisanej nieruchomości to:

Państwo Katarzyna i Krzysztof Rzymowscy


 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan Grajcar


 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 29 czerwca do 5 lipca 2017r.

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna dot.II przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny (dz 1295/51).
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:30.06.2017 13:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:30.06.2017 13:17