INFORMACJA dot. WYNIKU PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 21.06.2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie


 

V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny oznaczonych jako

 

działka nr 1291/51 o pow. 0,1590 ha z km 1 obręb Lubliniec,

działka nr 1412/51 o pow. 0,1214 ha z km 1 obręb Lubliniec,

zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu


 


 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan Grajcar


 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 22 -28 czerwca 2017r.

 


 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(usługi).
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:22.06.2017 13:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:22.06.2017 13:56