INFORMACJA dot. PRZETARGU

wyznaczonego na dzień 21.06.2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie


 

III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 184, 2011/182 z km 4 obręb Lubliniec, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36,


 

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu


 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan Grajcar


 


 


 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 22 -28 czerwca 2017r.

 


 


 


 


 


 


 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36..
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:22.06.2017 13:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:22.06.2017 13:53