INFORMACJA DOT. PRZETARGU

wyznaczonego na dzień 24 maja 2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej- działki nr 2794/82 o pow. 0,0077 ha z km 4 obręb Lubliniec, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej. Przetarg ograniczony był do podmiotów – przedsiębiorców dla których przedmiotem działalności jest dystrybucja energii elektrycznej

 

wynik jest pozytywny

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu 1

 

Cena wywoławcza nieruchomości 3.000 zł netto + 23% podatku vat

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 3.030 zł netto + 23% podatku vat

 

Zwycięzca przetargu oraz nabywca wyżej opisanej nieruchomości to:

 

 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie,

Al. Armii Krajowej 5, 42-200 Częstochowa.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Daniel Delekta

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 1-7 czerwca 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej- działki nr 2794/82 o pow. 0,0077 ha , stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:05.06.2017 15:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:05.06.2017 15:09