wersja do wydruku Joanna Wicher 25.05.2017 13:21

ZARZĄDZENIE NR 106/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

         ZARZĄDZENIE NR 106/2017

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 10 MAJA 2017 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2017r. zgodnie z Załącznikami 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań własnych m.in. z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. o kwotę 12.000,00zł (rozdz.80110) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach wieloletniego programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.

 

 

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2017r. wynosi:

 

po stronie dochodów 91.175.232,71 zł

po stronie wydatków 100.263.003,71 zł

deficyt budżetu 9.087.771,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 106/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2017 13:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż