Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:25.05.2017 13:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:25.05.2017 13:17